J2 Haplogrubu Oranları

30 farklı makale ve genetik çalışmadan istifadeyle J2 haplogrubu oranları tablo ve harita haline getirilmiştir. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını kapsayan en kapsamlı J2-M172 haritası kaynak makalelerdeki verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. J2 haritasını tam ekran görüntülemek için üzerine tıklayınız.

J2, J-M172 map, J2 haplogrubu haritası, Map of Y-DNA haplogroup J2

ANTİK J2 ÖRNEKLERİ HARİTASI
Aşağıdaki haritada Mavi renkler J2 örnekleridir. Antik J2 örnekleri haritasının en güncel haline aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Ancient J2 Samples Map):

J2 Haplogrubu Nedir?

J2 haplogrubu, 31.600 yaşında oldukça yaşlı bir y-haplogrubu olup, Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu genelinde görülür. Y-kromozomu J2 olan kimseler, 31600 yıl önceki M172 mutasyonuna sahip aynı atanın soyundan gelmektedir.

J2, hangi halklarda görülür?

J2 haplogrubunu Türki, Kafkasyalı, İrani, Doğu Avrupalı, Semitik ve Dravid halkların hepsinde görmek mümkündür. J2 haplogrubu çok yaşlı olması ve geniş bir alana yayılması nedeniyle alt dalları da bir çok halkta görülmektedir.

J2, hangi bölgelerin karakteristiğidir?

Günümüzde J2 haplogrubu Batı Asya, Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa’da görülür. Türkiye, Azerbaycan, İran, Doğu Türkistan ve Kuzey Kafkasya’da yoğun görülmektedir. J2 haplogrubunun bir çok alt dalı, Orta Asya’nın bazı bölgelerinde yoğun görülmektedir. Ayrıca İtalya’nın kuzeydoğusunda ve Avrupa’nın genelinde görmek mümkündür.

En eski antik J2 örnekleri nerelerde bulundu? 

En eski J2 örneği, MÖ 9000 yılına ait, Kuzeydoğu İran’da Gürgan (Türkmenistan yakınlarında) Hazar denizi kıyısına yakın bir mağarada bulunmuştur. Bir sonraki en eski örnek Kafkasya’da bulunmuştur. J2 haplogrubuna mensup diğer Y-DNA örnekleri, şimdilik Avrupa, Ukrayna (Hazar dönemi), Altay (Hun dönemi), Özbekistan, Kazakistan, Sibirya ve Kafkasya’da bulundu. 2018’deki bir çalışmada M.Ö. 2000’lere ait J2 örnekleri Orta Asya’da tespit edilmiştir. Bir sonraki başka bir araştırmada Karluk, Karahanlı ve Sakalara ait J2 örnekleri tespit edilmiştir.

Çeşitli halklardaki J2 haplogrubu oranları hakkında bilgi verir misiniz?

Akademik çalışmalardan elde edilen verilerle hazırlanan J2 y-haplogrubu oranı listesi:

Etnik grup  Bölge/Ülke  Oran  Kaynak  Notlar
İnguşlar Kafkasya 88 [1] 1. sıra
İnguşlar Kafkasya 82 [12] 1. sıra
Çeçenler Kafkasya 57 [1] 1. sıra
Azeri (Türk) Azerbaycan 48 [3] 1. sıra
Çeçenler Kafkasya 48 [12] 1. sıra
Uygurlar D.Türkistan 34 [2] 1. sıra
Yagnobiler Tacikistan 32 [3] 1. sıra
Azeri (Türk) Azerbaycan 31 [4] 1. sıra
Tacikler Duşanbe 31 [3] 1. sıra
Giritliler Girit 30,6 [6] 1. sıra
Özbekler D.Türkistan 30,4 [2] 1. sıra
Karay (Türk) Rusya 30 [29]
Kafkasyalılar Kafkasya 28,8 [7], [8]
Uygurlar Kazakistan 27,3 [31] J*(+J2)
Hazaralar Afganistan 26,6 [9]
Lübnan 25,8 [10], [8] 2. sıra
Türkiye 24,2 [15] 1. sıra
İran (Kuzey) 24,2 [14], [8] 1. sıra
Irak 24 [8] 2. sıra
Balkarlar Kafkasya 24 [7] 2. sıra
Azeri (Türk) Azerbaycan 24 [18] 1. sıra
Aşkenazlar Doğu Avrupa 24 [20]
Türkmenler Türkmenistan 23,8 [31] J*(+J2)
İran 23,3 [14]
İran (Güney) 23 [14], [8]
Sicilya 22,6 [21]
G. İtalya 22,3 [18]
Azeri (Türk) Iran 22,2 [28]
Çerkezler K. Kafkasya 21,8 [1]
Özbekler Özbekistan 21,4 [31] J*(+J2)
Ermeniler Ermenistan 21 [3]
Kumuklar K. Kafkasya 21 [12]
Gürcüler Gürcistan 21 [4]
Suriye 20,8 [13]
K. İtalya 20,8 [18]
Tacikler Semerkand 20 [3]
Uygurlar Kazakistan 20 [3]
Dravidler G. Hindistan 20 [3]
Akka 18,6 [19]
Tacikler Tacikistan 18,4 [3]
K. Osetler Kafkasya 18 [12]
Kürtler Türkmenistan 18 [3]
Arnavutluk 17,6 [7], [8]
Türkmenler Türkmenistan 17 [3]
Filistin 16,8 [10]
Yunanistan 16,25 [8]
Osetler Kafkasya 16 [1]
Özbekler Afganistan 16 [22]
Tacikler Çin 16 [2]
Balkarlar Kafkasya 16 [12]
Özbekler Buhara 16 [3]
Özbekler Semerkand 16 [3]
Özbekler Surhanderya 16 [3]
Malaga 15,4 [11]
Tatarlar Tataristan 15,1 [23]
Yunanlar Yunanistan 14,7 [6]
Cordoba 14,7 [11]
Ürdün 14,6 [13]
Cadiz 14,3 [11]
Çuvaşlar Rusya 14 [23]
Suriyeliler Suriye 14 [18]
Suudi Arabistan 14 [5]
Kırım Tatarı Özbekistan 14 [3]
Özbekler Taşkent 14 [3]
Çuvaşlar Rusya 14 [23]
Huelva 13,7 [11]
Pakistan 13,5 [10]
Özbekler Özbekistan 13,4 [3]
İtalya (Kuzeydoğu) 13,4 [7], [8]
Kazaklar Kazakistan 13,3 [24]
Nogaylar Kafkasya 13 [12]
Dunganlar Kırgızistan 13 [3]
Rumlar Kıbrıs 12,9 [13]
Karaçaylar Kafkasya 12 [12]
Boşnaklar Bosna-Hersek 12 [7]
Pakistan 12 [16]
Pakistan 11,8 [16], [8]
Kazan Tatarları Rusya 11 [3]
Austro-Asiatic Hindistan 10,9 [16], [8]
Birleşik Arap E. 10,3 [25]
Indo-European Hindistan 10,2 [16], [8]
Romanya 10,1 [18]
Dravidler Hindistan 10 [16], [8]
Sardinya 9,9 [21]
Umman 9,9 [17], [8]
Hanlar Çin (Lanzhou) 9,9 [30], [8]
Araplar Yemen 9,6 [13], [25]
Kuveyt 9,5 [13]
Castille 9,5 [11]
Huiler Çin 9,2 [24]
Hindistan 9 [16], [8]
Karakalpak Özbekistan 9 [3]
Huiler Çin 8,5 [30], [8]
Katar 8,3 [25]
Portekiz (kuzey) 8,3 [11]
Tunus 8 [19]
Mallorca 8 [19]
Sardinya 8 [18]
Sevilla 7,8 [11]
Mısır 7,6 [13] 3. sıra
Iberya 7 [26]
Portekiz 6,9 [13]
Ukrayna 6,5 [7], [8]
Yugur (Türk) Çin 6,2 [2]
Hırvatistan 5,93 [7], [8]
BAE 5,9 [18]
Valencia 5,48 [19]
Çek Cumh. 5,33 [7], [8]
Leon 5 [11]
Cezayirliler Cezayir 4,9 [27]
Slovakya 4,3 [18]
Faslılar Fas 4,1 [26]
Laponlar (Samit) Rusya 4 [3]
Pomorlar Rusya 4 [3]
Ibiza 3,7 [19]
Marş Arapları Irak 3,4 [8]
Moğollar Moğolistan 3,1 [22]
Cantabria 2,9 [11]
Fas 0,2 [13]
Galicia 0 [11]

SONUÇ 

Sonuç olarak her biri yirmi ilâ otuz bin senelik bu haplogruplar, henüz günümüz milletleri (Çeçen, Uygur, Arap vb) yokken dünyaya dağılmış ve çeşitli halkların oluşumunda yer almıştır. Dolayısıyla bu haplogrupları tek bir halka veya etnik gruba atfetmek doğru değildir. J2 haplogrubu, vaktiyle ön Türkler arasında da ön Hint-Avrupalılar arasında da yer almış oldukça yaşlı bir haplogruptur.

Anahtar kelimeler: J2 haritası, J2 dağılımı, J2 haplogrubu, J2 y-haplogrubu, J2 Y-DNA haplogrubu, J2 geni, J2 nerelerde görülür, J2 nerelerde bulunur, J2’nin görüldüğü yerler, J2 haplogrubunun dağılım alanı, Türklerde J2 dağılımı, J2 haplogroup map, J2-M172 map, frequency of J-M172 with map, J2 haplogroup, M172, haplogroup J2 and map…

Bu çalışmada yararlanılan kaynakların listesi aşağıda verilmiştir. Kaynakların hepsine İnternetteki hakemli dergilerden ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

[1] Balanovsky et al 2011, Parallel Evolution of Genes and Languages in the Caucasus Region, Mol Biol Evol (2011) 28 (10): 2905-2920.
[2] Shou et al 2010, Y-chromosome distributions among populations
in Northwest China identify significant contribution
from Central Asian pastoralists and lesser influence
of western Eurasians, Journal of Human Genetics (2010) 55, 314–322″
[3] Wells et al. 2001, The Eurasian Heartland: A continental perspective on Y-chromosome diversity, Proc. Natl. Acad. Sci. USA98 (18), 10244–10249. (10.1073/pnas.171305098)
[4] Nasidze et al 2003, Testing hypotheses of language replacement in the Caucasus:
evidence from the Y-chromosome”
[5] Abu-Amero et al 2009, Saudi Arabian Y-Chromosome diversity and its relationship with nearby regions, BMC Genet. 2009; 10: 59
[6] King et al 2008, Differential Y-chromosome Anatolian Influences on the
Greek and Cretan Neolithic, Annals of Human Genetics, Volume 72, Issue 2″
[7] Battaglia, 2009, Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe. Eur J Hum Genet 2009, 17:820-830.
[8] Al Zahery et al 2011, In search of the genetic footprints of Sumerians: a survey of Y-chromosome and mtDNA variation in the Marsh Arabs of Iraq, BMC Evolutionary Biology 2011, 11:288
[9] Haber et al 2012, Afghanistan’s Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage Structured by Historical Events, DOI: 10.1371/journal.pone.0034288
[10] Flores et al 2005, Isolates in a corridor of migrations:a high-resolution analysis of Y-chromosome variation in Jordan. J Hum Genet 2005, 50:435-441.
[11] Flores et al 2004, Reduced genetic structure of the Iberian peninsula revealed by Y-chromosome analysis: implications for population demography, European Journal of Human Genetics (2004) 12, 855–863
[12] Yunusbayev et al 2011, Caucasus as an asymmetric semipermeable barrier to ancient human migrations, Mol Biol Evol (2011) doi: 10.1093/molbev/msr221
[13] El-Sibai, 2009, Geographical structure of the Y-chromosomal genetic landscape of the Levant: a coastal-inland contrast
[14] Regueiro et al 2006, Iran: tricontinental nexus for Y-chromosome driven migration. Hum Hered 2006, 61:132-143.
[15] Cinnioğlu et al (2004), Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia. Hum Genet 2004, 114:127-148.
[16] Sengupta, 2006, Polarity and temporality of high resolution Y chromosome distributions in India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists. Am J Hum Genet 2006, 78:202-221.
[17] Luis, 2004, The Levant versus the Horn of Africa: evidence for bidirectional corridors of human migrations. Am J Hum Genet 2004, 74:532-544.
[18] Di Giacomo et al 2004, Y chromosomal haplogroup J as a signature of the post-neolithic
colonization of Europe, Hum Genet (2004) 115: 357–371″
[19] Zalloua et al 2008, Y-chromosomal diversity in Lebanon is structured by recent historical events. Am J Hum Genet 2008, 82:873-882
[20] Nebel et al 2001, “The Y chromosome pool of Jews as part of the genetic landscape of the Middle East”. Am. J. Hum. Genet. 69 (5): 1095–112.
[21] Capelli et al 2005, “Population Structure in the Mediterranean Basin: A Y Chromosome Perspective,” Annals of Human Genetics (2005)
[22] Di Cristofaro et al 2013, “Afghan Hindu Kush: where Eurasian sub-continent gene flows converge”. PLOS One.
[23] Трофимова Наталья Вадимовна, ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК И Y-ХРОМОСОМЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 03.02.07
[24] Karafet et al 2001, Paternal Population History of East Asia: Sources, Patterns, and Microevolutionary Processes, Am J Hum Genet. 2001 Sep; 69(3): 615–628.
[25] Cadenas et al 2008, Y-chromosome diversity characterizes the Gulf of Oman. Eur J Hum Genet 2008, 16:374-386.
[26] Fregel et al 2009, Demographic history of Canary Islands male gene-pool: replacement of native lineages by European.
[27] Robino et al 2008, Analysis of Y-chromosomal SNP haplogroups and STR haplotypes in an Algerian population sample. Int J Legal Med 2008, 122:251-255.
[28] Grugni et al 2012, Ancient Migratory Events in the Middle East: New Clues from the Y-Chromosome Variation of Modern Iranians, DOI: 10.1371/journal.pone.0041252
[29] Brook 2014, The Genetics of Crimean Karaites, Karadeniz Araştırmaları, N: 42, p.69-84
[30] Xue et al 2006, Male Demography in East Asia. P.20.
[31] Zerjal et al (2002), A Genetic Landscape Reshaped by Recent Events: Y-Chromosomal Insights into Central Asia, Volume 71, Issue 3, p466–482, September 2002

Bu yazıyı yazar adı ve sayfa adresini kaynak göstermek ve yazı üzerinde değişiklilik yapmamak şartıyla her türlü ortamda yayımlayabilir, dağıtabilir, paylaşabilir veya çoğaltabilirsiniz.
İlhan Cengiz, http://www.haplogruplar.com/j2-haplogroup/

 

İlhan Cengiz Hakkında Kısa Bilgi

İlhan Cengiz, genetik (Y-DNA, mtDNA haplogrupları ve otozomal genler) hakkında araştırmacı yazar. Yazara ulaşmak için: https://www.facebook.com/turkgenetik

2 yorum - J2 Haplogrubu Oranları

  1. Mükemmel bir araştırma.

  2. Ydana test sonuçlarım bugün geldi haplogrubum J-M172 çıktı.

Yorum yaz

Eposta adresiniz yalnızca editörler tarafından görülebilir. Yorumlar kontrol edildikten sonra yayımlanmaktadır. Küfür veya hakaret içeren yorumlar filtre nedeniyle otomatik silinir. Yorum sahiplerinin IP adresleri sunucuda kaydedilir. Bilimsel değeri olmayan veya ideolojik görüş içeren boş mesajlar yayımlanmaz.


*