Türklerde Otozomal DNA

Bu yazımızda MDLP K23b kalkülatöründen faydalanarak Türki halkların otozomal dna bileşenlerini inceleyeceğiz.

Aşağıdaki pasta grafikte Türkiye Türklerinde MDLP K23b kalkülatöründeki komponentlerin oranları görülmektedir. [1]

TURKISH_wm

 

Şimdi diğer Türki halklara ait grafiklere bir göz atalım. [2]

AZERI_wm

BALKAR_wmKUMYK_wmNOGAI_wmCRIMEAN TATAR MOUNTAIN_wmCRIMEAN TATAR STEPPE_wmTATAR_wmBASHKIR_wmCHUVASH_wmTURKMEN_wmUZBEK_wmUYGHUR_wmKARAKALPAK_wmKAZAKH_wmKYRGYZ_wm

Bu sütun grafikte ise incelediğimiz tüm Türki halkların toplu halde gösterimi verilmektedir.

sutun_wm

Grafiklerin hepsini gözden geçirdiğimiz zaman, Türkiye Türkleri dahil tüm Türki halklarda bir çok komponentin ciddi oranlarda bulunduğu tespitini yapmak mümkün.

Art niyetli çevrelerin Türkiye Türklerinde bulunan komponentlerden yalnızca Tungus Altaic ve East Siberian gibi komponentleri orta asyaya bağlaması ve diğer bir çok komponente menşe olarak anadoluyu göstermesi detaylı bilgi sahibi olmayan kişileri yanıltabilmektedir.

Oysa grafiklerden de görüleceği gibi Orta Asya Türklerinin de Anadolu Türkleri gibi çok sayıda komponentin bileşimi oldukları gayet nettir.

Anadolu Türklerinde görece yüksek olup Orta Asya Türklerinde düşük oranda bulunan iki önemli komponent göze çarpmaktadır. Bunlar European Early Farmers ve Near East komponentleridir. Bu iki komponentin toplamı Anadolu Türklerinde %20 iken, Türkmenlerde %7, Tatarlarda %6, Özbeklerde ise %5 olarak görülmektedir.

Anadolu Türklerinde %38 ile en yüksek oranda bulunan Caucasian komponentini menşe olarak tümüyle Anadoluya bağlamanın ne kadar gerçek dışı olduğu da bu grafiklerle ortaya çıkmaktadır. Orta Asya Türklerinde ciddi oranlarda Caucasian komponenti mevcuttur. (Tatarlarda %21, Türkmenlerde %20, Özbeklerde %18, Çuvaşlarda %18, Karakalpaklarda %16, Uygurlarda %12, Başkırtlarda %12, Kazaklarda %11, Kırgızlarda %9)

Anadolu Türklerinin ve Orta Asya Türklerinin yakın oranlarda paylaştıkları bir başka komponent de South Central Asian olarak göze çarpmaktadır. (Anadolu Türklerinde %14, Türkmenlerde %18, Özbeklerde %19, Uygurlarda %17, Karakalpaklarda %11, Kazak ve Kırgız ve Başkıtlarda %7, Tatarlarda %5)

Anadolu Türklerindeki European Hunters Gatherers komponentinin tümünün Anadoluya bağlanması ise başka bir yanlışlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüleceği üzere Orta Asya Türklerinde de Anadolu Türklerinde olduğu kadar bu komponent bulunmaktadır. (Anadolu Türklerinde %7, Türkmenlerde %8, Özbeklerde %9, Uygurlarda %7, Karakalpaklarda %11, Kazaklarda %9, Kırgızlarda %6)

KAYNAKLAR:

1- FTDNA Antolia-Anadolu Project and FTDNA Oghuz Turks Project administrators.

2- MDLP K23b Population Averages Spreadsheet

ANAHTAR KELİMELER

Otozomal DNA, Türklerin genetik yapısı, Türklerin genetik özellikleri, Türklerde otozomal DNA yapısı, Türki halkların genetik yapısı…

Seyhun Sugnak Hakkında Kısa Bilgi

Otozomal DNA, Y-DNA ve mtDNA gibi konularda araştırmacı yazar.

Yorum yaz

Eposta adresiniz yalnızca editörler tarafından görülebilir. Yorumlar kontrol edildikten sonra yayımlanmaktadır. Küfür veya hakaret içeren yorumlar filtre nedeniyle otomatik silinir. Yorum sahiplerinin IP adresleri sunucuda kaydedilir. Bilimsel değeri olmayan veya ideolojik görüş içeren boş mesajlar yayımlanmaz.

*