Anadolu Ölçeğinde Dil ile Genetik Arasındaki Bağıntı

Bu yazımızda Anadolu ölçeğinde dil ile genetik arasındaki bağıntıyı irdeleyeceğiz. Tablolarımızdaki etnik grupların hangi dil ailelerine mensup olduklarına bakalım.

TABLOLARDAKİ ORTALAMALAR

Türk_A: Tamamı Anadolu Türkü olan 96 örneğin ortalaması
Rum_OA: Tamamı Orta Anadolu Rumu olan 3 örneğin ortalaması
Rum_DK: Tamamı Doğu Karadeniz Rumu olan 6 örneğin ortalaması
Laz: Tamamı Laz olan 11 örneğin ortalaması
Ermeni_DA: Tamamı Doğu Anadolu Ermenisi olan 17 örneğin ortalaması
Zaza: Tamamı Zaza olan 11 örneğin ortalaması, örneklerin çoğu Tunceli’den
Kürt: Tamamı Kürt olan 9 örneğin ortalaması

NOT: Kürt ortalamasını oluşturan 9 örnekten yalnızca 4’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerdendir. Örneklerden birkaçı “Kürtleşmiş Türkmen” olduğu iddia edilen aşiretlerdendir (Rişvan aşireti gibi), Anadolu ölçeğinde Orta Asya genetik mirasının bir kısmını temsil eden Doğu Avrasya bileşenlerinin bahsedilen örneklerde %5’i bulması da bu iddiayı destekler niteliktedir.

Dodecad K12b ile başlayalım. Bakır Devri’nin öncesine ait DNA örneklerine (Anatolia_Neolithic) baktığımızda North_European bileşeninin Anadolu’daki oranının %0 olduğunu görüyoruz. Bakır Devri’yle birlikte Anadolu’nun genetik yapısındaki değişim hızlanmış, Anadolu’daki CHG/Iran_Neolithic oranında artış olmuş (bkz. Bakır Devri Anadolu örnekleri), belli ki Anadolu doğudaki bölgelerden göç almış. Kurgan hipotezini baz alırsak Tunç Devri’nde Anadolu’daki “Steppe” genetik mirasının oranında sıçrama olduğunu varsayabiliriz (bkz. Hint-Avrupa göçleri). Anadolu’nun genetik yapısı Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kararlı hale gelmiş olmalı.

Tablolardaki ortalamalar Anadolu’nun 11. yy’daki genetik yapısı hakkında ipucu vermektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Rum_DK ve Laz, Doğu Anadolu’yu Ermeni_DA, Anadolu’nun büyük bir kısmını (bilhassa iç bölgelerini) ise Rum_OA temsil edebilir.

Türk_A ile (Anadolu’nun 11. yy’daki gayri Türk nüfusunun büyük bir kısmını temsil edebileceğini düşündüğümüz) Rum_OA arasındaki farklar:

• Doğu Avrasya bileşenlerinde (Siberian, East_Asian, Southeast_Asian) sıçrama.
• Caucasus, Southwest_Asian ve Atlantic_Med bileşenlerinde keskin düşüş (bu bileşenlerin Anatolia_Neolithic’te baskın olduğunu unutmayalım).
• North_European ve Gedrosia bileşenlerinde belirgin artış.

PuntDNAL K12 penceresinden bakıldığında da aynı durum söz konusu.

• Anatolian_NF ve Near_East bileşenlerinde keskin düşüş.
• Doğu Avrasya (Siberian, East_Asian, Beringian, Amerindian) bileşenlerinde sıçrama.
• European_HG bileşeninde belirgin artış.
• CHG bileşeninde dikkate değer bir değişiklik olmaması bu bileşenin Anadolu’ya göç eden Türklerdeki oranı hakkında fikir vermektedir.

MDLP K23b’ye gelelim.

• European_Early_Farmers, Caucasian, Near_East_North_African bileşenlerinde keskin düşüş.
• Doğu Avrasya bileşenlerinde ve ANE‘nin bir nevi türevi olan Ancestral_Altaic bileşeninde sıçrama.
• South_Central_Asian ve European_HG bileşenlerinde gözle görülür artış.

SONUÇ

Anadolu ölçeğinde genetik ile dil arasında bağıntı olduğu görülmektedir.

Bu tablolara göre,

• Türk_A ortalamasında Orta Asya genetik mirası belirgindir.
• Laz ortalaması Güney Kafkasya’ya meyletmektedir.
• Kürt ve Zaza ortalamaları İran’a meyletmektedir.
• Ermeni_DA ortalaması ilginç bir şekilde Mezopotamya’ya meyletmektedir, “Steppe” genetik mirası ise Ermeni_DA ortalamasında diğer ortalamalardaki kadar belirgin değildir.
• Rum_OA, Anatolia_Neolithic genetik mirasının en belirgin olduğu ortalamadır ancak Neolitik sonrası göçlerden de belirgin izler taşımaktadır (CHG/Iran_Neolithic ve Steppe gibi).

 KAYNAKLAR:
1-) Massive Migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, Reich et al.
2-) Genomic Evidence Establishes Anatolia as the Source of the European Neolithic Gene Pool
3-) The Demographic Development of the First Farmers in Anatolia
4-) www.familytreedna.com/groups/oghuz-turks
5-) www.facebook.com/groups/TurkishDNA
6-) www.facebook.com/groups/1642998242619093

 

Yorum yaz

Eposta adresiniz yalnızca editörler tarafından görülebilir. Yorumlar kontrol edildikten sonra yayımlanmaktadır. Küfür veya hakaret içeren yorumlar filtre nedeniyle otomatik silinir. Yorum sahiplerinin IP adresleri sunucuda kaydedilir. Bilimsel değeri olmayan veya ideolojik görüş içeren boş mesajlar yayımlanmaz.


*